Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

misiaaas
3819 a50d
Reposted fromwestwood westwood viadoubleespresso doubleespresso
misiaaas
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
misiaaas
8884 7eda
misiaaas
misiaaas
0625 4348 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamadamemonroe madamemonroe

May 18 2015

misiaaas
7831 c9b2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarmacoma karmacoma

February 17 2015

misiaaas
 Lovrafjorden, Norway
Reposted fromlifeless lifeless viadoubleespresso doubleespresso
7107 081d
Reposted frombitner bitner viamadamemonroe madamemonroe
1075 445b 500
Reposted fromriddl3m riddl3m viadoubleespresso doubleespresso
misiaaas
3780 ecc1
Reposted fromscorpix scorpix viadoubleespresso doubleespresso
misiaaas
- To wódka? - słabym głosem zapytała Małgorzata.
- Na litość boską Królowo - zachrypiał - czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.
— "Mistrz i Małgorzata" Michaił Bułhakow
Reposted fromcoupdetat coupdetat viadoubleespresso doubleespresso
misiaaas
misiaaas
Ja nie chcę wiele.
Ciebie i zieleń.
I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromflesz flesz viapelagiagrace pelagiagrace

January 22 2015

gh0stcity:

gh0stcity:

There’s an abundance of bad things happening right now, and it’s hard not to be sucked into that black hole of sadness, so let’s have a puppy party shall we.

image

image

image

image

image

image

image

image

Because, let’s face it, dogs never grow up.

image

ADDED BONUS, PUPS IN MOTION!!!

image

image

image

imageimage

image

image

misiaaas
Każda sekunda na ziemi jest warta milionów lat pamięci.
— Dorota Terakowska – Poczwarka
Reposted frompuella13 puella13 viadoubleespresso doubleespresso
misiaaas
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
— B. Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viadoubleespresso doubleespresso
misiaaas
misiaaas
misiaaas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl